Erséus Arkitekter är ett väletablerat arkitektkontor som arbetar över hela landet. Projekten spänner över ett brett spektrum – stadsutveckling, bostäder, kontor, hotell, offentliga byggnader och kulturbyggnader. Välkommen hit!

Projekt

Om oss

Erséus Arkitekter verkar inom alla samhällssektorer. Vi lever med en övertygelse att kunskaper, erfarenheter och referenser från olika typer av uppdrag har en förmåga att korsbefrukta varandra.

Vi

…är ca 20 kompetenta, engagerade och trevliga medarbetare med fokus på att Ditt projekt ska uppfylla, och helst överträffa, dina förväntningar. Vi har kontor i Göteborg och Stockholm. Du är alltid välkommen att hälsa på och prata arkitektur med oss. Varför inte över en kopp kaffe?

Filosofi

Arkitektur angår alla, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Arkitekturen är en av de fem s.k. sköna konsterna. Som sådan kan den inte jämföras med andra discipliner inom byggandet. Konstruktioner, installationer och hantverk blir, skickligt genomförda, ingående delar av helheten - den goda arkitekturen. Arkitektur skall, för att vara trovärdig, fylla sitt syfte som brukskonst. Det innebär att den på bästa sätt ska formas för sitt ändamål. Omutlig konstnärlig verkshöjd kan, i ett gott samarbete mellan arkitekt och kund, gå hand i hand med en funktionell och ekonomisk pragmatism. Företagets kapital är dess medarbetare, och det förräntas genom allas nya erfarenheter och kunskaper i en ständig utveckling tillsammans med våra kunder. Ett framgångsrikt arbete kräver ett bra samarbetsklimat byggt på ömsesidig respekt, förtroende och trivsel. Vår metod för detta är att sätta samman projektgrupperna så att personer med olika kunskaper, erfarenheter och ålder finns representerade. Alla förväntas att på ett prestigelöst sätt, med sina respektive kvaliteter, ta en aktiv roll i den kreativa processen.

Kvalitet och miljö

Varje uppdrag ska präglas av hög professionalitet. Grunden för all projektering är god inlevelse i kundens behov och önskemål. Handlingarna ska vara korrekta, väl samordnade och relevanta för projektet. Vår målsättning är att varje genomförd projektering ska kunna tjäna som referens,Vi ska verka för ett miljöanpassat, sunt och resurshushållande byggande. I projekteringsarbetet ska miljöaspekter vägas in i en helhetssyn. I kontorets interna arbete ska miljömedvetenhet prägla de dagliga rutinerna. Vårt verksamhetssystem motsvarar kraven enligt ISO 9001 och ISO 14001. Arbetet med kvalitets- och miljöfrågor skall bedrivas integrerat i den övriga projekteringsprocessen och i det processtänkande som utmärker ISO-standarderna. Erséus Arkitekter är medlem i Sweden Green Building Council.

Medarbetare

Göteborg

Anette Svensson Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet, Husarkitekt Göteborgs Länsresidens

anette.svensson@erseus.se 031-10 95 05 072-071 31 50

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Lisa Morin Wegbrant Arkitekt SAR/MSA, CS kulturvärden, Kontorschef Göteborg, partner

lisa.wegbrant@erseus.se 031-10 95 06 076-186 19 16

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Pär Ekman Arkitekt SAR/MSA, partner

par.ekman@erseus.se 031-10 95 08 076-183 53 38

Göteborg

Peter Erséus Arkitekt SAR/MSA, Styrelseordförande, grundare

peter.erseus@erseus.se 031-10 95 04 070-594 45 53

Göteborg

Göteborg

Ulrika Nilsson Byggnadsingenjör, VD, partner

ulrika.nilsson@erseus.se 031-10 95 15 070-693 95 15

Göteborg/Stockholm

Vill du jobba hos oss? Kontakta respektive kontor. Mailadresser finns längst ner på sidan.