Byggnationen av Hotell Draken påbörjad!

Läs mer här

Kvibergs Krematorium vinnare av Sveriges Arkitekter Västra Götalands Arkitekturpris!

Läs mer om utnämningen

Erséus Arkitekter är ett väletablerat arkitektkontor som arbetar över hela landet. Projekten spänner över ett brett spektrum – stadsutveckling, bostäder, kontor, hotell, offentliga byggnader och kulturbyggnader. Välkommen hit!

Projekt

Om oss

Erséus Arkitekter verkar inom alla samhällssektorer. Vi lever med en övertygelse att kunskaper, erfarenheter och referenser från olika typer av uppdrag har en förmåga att korsbefrukta varandra.

Vi

…är ca 40 kompetenta, engagerade och trevliga medarbetare med fokus på att Ditt projekt ska uppfylla, och helst överträffa, dina förväntningar. Vi har kontor i Göteborg och Stockholm. Du är alltid välkommen att hälsa på och prata arkitektur med oss. Varför inte över en kopp kaffe?

Filosofi

Arkitektur angår alla, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Arkitekturen är en av de fem s.k. sköna konsterna. Som sådan kan den inte jämföras med andra discipliner inom byggandet. Konstruktioner, installationer och hantverk blir, skickligt genomförda, ingående delar av helheten - den goda arkitekturen. Arkitektur skall, för att vara trovärdig, fylla sitt syfte som brukskonst. Det innebär att den på bästa sätt ska formas för sitt ändamål. Omutlig konstnärlig verkshöjd kan, i ett gott samarbete mellan arkitekt och kund, gå hand i hand med en funktionell och ekonomisk pragmatism. Företagets kapital är dess medarbetare, och det förräntas genom allas nya erfarenheter och kunskaper i en ständig utveckling tillsammans med våra kunder. Ett framgångsrikt arbete kräver ett bra samarbetsklimat byggt på ömsesidig respekt, förtroende och trivsel. Vår metod för detta är att sätta samman projektgrupperna så att personer med olika kunskaper, erfarenheter och ålder finns representerade. Alla förväntas att på ett prestigelöst sätt, med sina respektive kvaliteter, ta en aktiv roll i den kreativa processen.

Kvalitet och miljö

Varje uppdrag ska präglas av hög professionalitet. Grunden för all projektering är god inlevelse i kundens behov och önskemål. Handlingarna ska vara korrekta, väl samordnade och relevanta för projektet. Vår målsättning är att varje genomförd projektering ska kunna tjäna som referens,Vi ska verka för ett miljöanpassat, sunt och resurshushållande byggande. I projekteringsarbetet ska miljöaspekter vägas in i en helhetssyn. I kontorets interna arbete ska miljömedvetenhet prägla de dagliga rutinerna. Vårt verksamhetssystem motsvarar kraven enligt ISO 9001 och ISO 14001. Arbetet med kvalitets- och miljöfrågor skall bedrivas integrerat i den övriga projekteringsprocessen och i det processtänkande som utmärker ISO-standarderna. Erséus Arkitekter är medlem i Sweden Green Building Council.

Medarbetare

Stockholm

Göteborg

Anette Svensson Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet, Husarkitekt Göteborgs Länsresidens

anette.svensson@erseus.se 031-10 95 05 070-699 94 99

Göteborg

Stockholm

Anna Roos Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet

anna.roos@erseus.se 08-556 939 20 076-320 92 64

Stockholm

Stockholm

Christian Hemning Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

christian.hemning@erseus.se 08-556 939 25 076-318 14 51

Göteborg

Stockholm

Göteborg/Stockholm

Du? Arkitekt / byggnadsingenjör, Vill du jobba hos oss? Kontakta respektive kontorschef.

Göteborg

Ellen Branegård Arkitekt SAR/MSA, Föräldraledig

ellen.branegard@erseus.se 031-10 95 14 0735-01 37 32

Stockholm

Stockholm

Emma Noresved Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet, Föräldraledig

emma.noresved@erseus.se 08-556 939 06 073-516 46 11

Göteborg

Stockholm

Fredric Scherman Arkitekt SAR/MSA, Vice VD

fredric.scherman@erseus.se 08-556 939 10 070-458 06 00

Göteborg

Hanna Jakobsson Arkitekt SAR/MSA, Föräldraledig

hanna.jakobsson@erseus.se 031-10 95 20 076-189 30 28

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Lisa Morin Wegbrant Arkitekt SAR/MSA, CS kulturvärden, Kontorschef Göteborg

lisa.wegbrant@erseus.se 031-10 95 06 076-186 19 16

Göteborg

Göteborg

Stockholm

Göteborg

Stockholm

Stockholm

My Sivesson Arkitekt SAR/MSA, Föräldraledig

my.sivesson@erseus.se 08-556 939 16 076-321 78 19

Stockholm

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Stefan Jacobsson Byggnadsingenjör, Föräldraledig

stefan.jacobsson@erseus.se 031-10 95 07 076-186 90 50

Göteborg