Erséus Arkitekter är ett väletablerat arkitektkontor som arbetar över hela landet. Projekten spänner över ett brett spektrum – stadsutveckling, bostäder, kontor, hotell, offentliga byggnader och kulturbyggnader. Välkommen hit!

Projekt

Om oss

Erséus Arkitekter verkar inom alla samhällssektorer. Vi lever med en övertygelse att kunskaper, erfarenheter och referenser från olika typer av uppdrag har en förmåga att korsbefrukta varandra.

Erséus Arkitekter

..grundades 2002 och består av en grupp kompetenta, erfarna och engagerade medarbetare. Vårt fokus är att Ditt projekt ska uppfylla, och helst överträffa, dina förväntningar. Vi finns vid Skeppsbron på Södra Älvstranden i Göteborg. Du är alltid välkommen att hälsa på och prata arkitektur med oss. Varför inte över en kopp kaffe?

Filosofi

Arkitekturen är en av de fem s.k. sköna konsterna. Som varande konstart kan den inte jämföras med andra discipliner inom byggandet. Konstruktioner, installationer och hantverk blir, skickligt genomförda, ingående delar av helheten - den goda arkitekturen. Arkitektur skall, för att vara trovärdig, fylla sitt syfte som brukskonst. Det innebär att den på bästa sätt ska formas för sitt ändamål. Omutlig konstnärlig verkshöjd kan, i ett gott samarbete mellan arkitekt och kund, gå hand i hand med en funktionell och ekonomisk pragmatism. Företagets kapital är dess medarbetare, och detta kapital förräntas genom allas nya erfarenheter och kunskaper i en ständig utveckling tillsammans med våra kunder. Ett framgångsrikt arbete kräver ett bra samarbetsklimat byggt på ömsesidig respekt, förtroende och trivsel. Alla på kontoret, oavsett ålder och erfarenhet, förväntas att på ett prestigelöst sätt, med sina respektive kvaliteter, ta en aktiv roll i den kreativa processen. Arkitektur angår och berör alla, oavsett om vi är medvetna om det eller inte.

Kvalitet och miljö

Varje uppdrag ska präglas av hög professionalitet. Grunden för all projektering är god inlevelse i kundens behov och önskemål. Handlingarna ska vara korrekta, väl samordnade och relevanta för projektet. Vår målsättning är att varje genomförd projektering ska kunna tjäna som referens, Vi ska verka för ett miljöanpassat, sunt och resurshushållande byggande. I projekteringsarbetet ska miljöaspekter vägas in i en helhetssyn. I kontorets interna arbete ska miljömedvetenhet prägla de dagliga rutinerna. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Medarbetare

Anette Svensson Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet, Husarkitekt Göteborgs Länsresidens

anette.svensson@erseus.se 031-10 95 05 072-071 31 50

Clara Ellborg Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet

clara.ellborg@erseus.se 031-10 95 12 076-147 43 00

Jobbansökningar , jobb_gbg@erseus.se

jobb_gbg@erseus.se

Lisa Morin Wegbrant Arkitekt SAR/MSA, CS kulturvärden, Kontorschef, partner

lisa.wegbrant@erseus.se 031-10 95 06 076-186 19 16

Pär Ekman Arkitekt SAR/MSA, partner

par.ekman@erseus.se 031-10 95 08 076-183 53 38

Peter Erséus Arkitekt SAR/MSA, Styrelseordförande, grundare

peter.erseus@erseus.se 031-10 95 04 070-594 45 53

Ulrika Nilsson Byggnadsingenjör, VD, partner

ulrika.nilsson@erseus.se 031-10 95 15 070-693 95 15

Vill du jobba hos oss? Kontakta oss via mailadressen längst ner på sidan.