Krematoriet utsett till Göteborgs Bästa byggnad 2018!

Läs mer om utnämningen

Vattentornet i Växjö

Läs mer om projektet

Söderterrassen

Läs mer om projektet

Erséus Arkitekter är ett väletablerat arkitektkontor som arbetar över hela landet. Projekten spänner över ett brett spektrum – stadsutveckling, bostäder, kontor, hotell, offentliga byggnader och kulturbyggnader. Välkommen hit!

Projekt

Om oss

Erséus Arkitekter verkar inom alla samhällssektorer. Vi lever med en övertygelse att kunskaper, erfarenheter och referenser från olika typer av uppdrag har en förmåga att korsbefrukta varandra.

Vi

…är ca 40 kompetenta, engagerade och trevliga medarbetare med fokus på att Ditt projekt ska uppfylla, och helst överträffa, dina förväntningar. Vi har kontor i Göteborg och Stockholm. Du är alltid välkommen att hälsa på och prata arkitektur med oss. Varför inte över en kopp kaffe?

Filosofi

Arkitektur angår alla, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Arkitekturen är en av de fem s.k. sköna konsterna. Som sådan kan den inte jämföras med andra discipliner inom byggandet. Konstruktioner, installationer och hantverk blir, skickligt genomförda, ingående delar av helheten - den goda arkitekturen. Arkitektur skall, för att vara trovärdig, fylla sitt syfte som brukskonst. Det innebär att den på bästa sätt ska formas för sitt ändamål. Omutlig konstnärlig verkshöjd kan, i ett gott samarbete mellan arkitekt och kund, gå hand i hand med en funktionell och ekonomisk pragmatism. Företagets kapital är dess medarbetare, och det förräntas genom allas nya erfarenheter och kunskaper i en ständig utveckling tillsammans med våra kunder. Ett framgångsrikt arbete kräver ett bra samarbetsklimat byggt på ömsesidig respekt, förtroende och trivsel. Vår metod för detta är att sätta samman projektgrupperna så att personer med olika kunskaper, erfarenheter och ålder finns representerade. Alla förväntas att på ett prestigelöst sätt, med sina respektive kvaliteter, ta en aktiv roll i den kreativa processen.

Kvalitet och miljö

Varje uppdrag ska präglas av hög professionalitet. Grunden för all projektering är god inlevelse i kundens behov och önskemål. Handlingarna ska vara korrekta, väl samordnade och relevanta för projektet. Vår målsättning är att varje genomförd projektering ska kunna tjäna som referens,Vi ska verka för ett miljöanpassat, sunt och resurshushållande byggande. I projekteringsarbetet ska miljöaspekter vägas in i en helhetssyn. I kontorets interna arbete ska miljömedvetenhet prägla de dagliga rutinerna. Arbetet med miljöfrågor ska bedrivas integrerat i den övriga projekteringsarbetet och det processtänkande som utmärker den nya ISO 9001:2000-standarden.Erséus Arkitekter är medlem i Sweden Green Building Council

Medarbetare

Stockholm

Göteborg

Anette Svensson Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet, Kontorschef Göteborg

anette.svensson@erseus.se 031-10 95 05 070-699 94 99

Stockholm

Anna Roos Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet, Föräldraledig

anna.roos@erseus.se - -

Stockholm

Annie Thulin Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

annie.thulin@erseus.se 08-556 939 07 076-341 34 55

Stockholm

Stockholm

Göteborg

Stockholm

David Gillberg Arkitekt, Föräldraledig

david.gillberg@erseus.se 08-556 939 02 076-173 50 27

Göteborg/Stockholm

Du? Arkitekt / byggnadsingenjör, Vill du jobba hos oss? Kontakta respektive kontorschef.

Göteborg

Göteborg

Stockholm

Emma Melin Byggnadsingenjör, Föräldraledig

emma.melin@erseus.se 08-556 939 29 073-502 25 89

Stockholm

Emma Noresved Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet

emma.noresved@erseus.se 08-556 939 06 073-516 46 11

Stockholm

Stockholm

Fredric Scherman Arkitekt SAR/MSA, Vice VD

fredric.scherman@erseus.se 08-556 939 10 070-458 06 00

Göteborg

Göteborg

Hanna Morichetto Arkitekt SAR/MSA, Tjänstledig

Göteborg

Stockholm

Stockholm

Göteborg

Göteborg

Lisa Morin Wegbrant Arkitekt SAR/MSA, CS kulturvärden

lisa.wegbrant@erseus.se 031-10 95 06 076-186 19 16

Göteborg

Stockholm

Marie Kreuger Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig av tillgänglighet

marie.kreuger@erseus.se 08-556 939 04 073-539 10 60

Göteborg

Stockholm

Göteborg

Stockholm

Maya Koerner Nau Byggnadsingenjör, Föräldraledig

maya.koerner-nau@erseus.se - -

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Stockholm

Sofia Björkén Nilsson Byggnadsingenjör

sofia.nilsson@erseus.se 08-556 939 08 070-233 51 66

Göteborg

Göteborg