Hotell Skeppsholmen

Restaurering och ombyggnad för hotell på Skeppsholmen.

Hotel Skeppsholmen är ett kvalificerat ombyggnads- /restaureringsuppdrag av ett statligt byggnadsminne. Långa Raden, Östra och Västra Boställshusen, ritades ursprungligen av Nicodemus Tessin d.y. på uppdrag av Karl XII för inkvartering av kungens drabanter. Husen uppfördes 1699-1702 och är Sveriges äldsta bevarade militärkaserner. Genom ett nytt innehåll med restaurang, konferens och hotell är byggnaderna nu mer tillgängliga för allmänheten både vad gäller verksamhet och för funktionshindrade. I projektet har flera nya lösningar och produkter utvecklats så som låglyftande hissplattform, utvändiga ramper i gjutjärn och stål och anpassning av befintliga dörrar till moderna krav. Erséus Arkitekter AB fick 2005 i uppdrag att ta fram program för ett nytt hotell. Kontoret har haft arkitekt- uppdraget från första skiss och programarbete fram till att bistå under produktionen. Ombyggnaden genomfördes som en generalentreprenad. Hotel Skeppsholmen invigdes hösten 2009 med Nobis som operatör med inredning av Claesson Koivisto Rune.

  • Kund
  • Statens fastighetsverk
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2009