Göteborgs länsresidens

Länsresidenset i Göteborg (Torstensonska palatset) är stadens äldsta bostadshus, byggt 1651. Sedan 2010 har vi ett uppdrag som Fastighetsverkets husarkitekt för kvarteret.

Husarkitektuppdrag för Länsresidenset

Residenset har sedan slutet av 1600-talet varit i statens tjänst. Under första hälften av 1900-talet byggdes de båda landstatshusen som ansluter till det gamla residenset. Hela komplexet rymmer landshövdingens bostad och representationsvåning samt en stor del av länsstyrelsens administrationslokaler.

En viktig del i det projektet har varit att eliminera alla de tillgänglighetsproblem som huset hittills varit behäftat med och att skapa en ny och öppnare entré för allmänheten.

  • Kund
  • Statens fastighetsverk
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • Pågående
  • År
  • 2016