Angered Arena

Den nya byggnaden innehåller aktivitetsbad, motionsbassänger, gym, isanläggning mm, och har blivit en viktig mötespunkt för barn och vuxna i alla åldrar.

Ny bad- och Isanläggning i Angered, Göteborg

De olika aktiviteterna är samlade i en enkel volym som hålls ihop av en enhetlig fasad runt om. Fasaden är uppbyggd av perforerade plåtkassetter, lackerade i fem högglansiga, närliggande kulörer som reflekterar det omgivande vackra landskapet och ljusets skiftningar under dagen.

Projektet blev utsett till vinnare bland sex förslag i en inbjuden tävling försommaren 2009. Byggstart skedde under våren 2011 med inflytt under våren 2013.

  • Kund
  • Higab
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • Uppfört
  • År
  • 2013