Karlberg

Vårt förslag till ny matsals- och mässbyggnad för Militärhögskolan vid Karlbergs slott. Byggnaden är belägen mitt i det stadsnära grönområdet Pampas invid Karlbergs slott. Projektet kräver att stor hänsyn tas till platsens kulturhistoriska och ekologiska värden, samtidigt som allmänhetens intressen tas tillvara.

Förslaget

Tanken om en varm och inbjudande matsal, som med in- och utblickar interagerar med parken utanför, fick sätta prägel på byggnaden. Värmebehandlat trä i fasaden smälter in med naturen omkring. En västervänd uteplats ansluter till den nord-sydliga siktlinjen genom parken. Ett orangeri kröner byggnaden med målsättningen att förena nytta (hållbar odling och kostnadseffektiv ventilation) med nöje (ett berikande mervärde för kadetterna och personalen).

  • Kund
  • Fortifikationsverket
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Tävlingsbidrag
  • År
  • 2021