Lokomotivet

Nytt kontorshus i Gamlestaden.

Ett kontor i industrihistorisk miljö

Utgångspunkten för byggnaden och arkitekturen har varit att knyta an till de gamla lokstallarna och järnvägsmiljön i området – både i skala, material och struktur. De gamla husens tegel, det rostfärgade stålet och det bruna gruset har varit inspirationer. Resultatet har givit en svängd byggnad, trappad från 3 till 14 våningar. Fasaden är av klinkmonterat tegel och med detaljer av rostat stål. Dagens hårda ytor har gjorts mjuka genom vegetation och den gamla rivna vändskivan för lok har återuppstått i form av en rund vattenspegel.

  • Kund
  • L2 fastigheter
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • På ritbordet
  • År
  • Pågående