Brygghuset

Brygghuset är det sista i raden av byggnader inom detaljplanen för Lundbystrandskajen. Detta var i sig en intressant förutsättning för projektet, liksom att det med sin placering markerar det östra fästet för bron över Lindholmshamnen, invid det lilla brotorget.

Kontorshus på Lindholmen, Göteborg

Vi ville ge byggnaden en något utstickande gestalt, om än inom ramarna för detaljplanens intentioner. Byggnaden har en maxkapacitet på 12 hyresgäster fördelat på 6 våningsplan och en total yta på ca 6600 m² BTA

 

  • Kund
  • Husvärden AB
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2018