Lundbystrandskajen

Kontorshuset på Brotomten, ”Brygghuset”, är det sista i raden av byggnader i området att uppföras inom detaljplanen. Detta är i sig en intressant utmaning men projektet är speciellt också genom att det markerar det östra brofästet i Lindholmshamnen och ligger vid det lilla brotorget.

Kontorshus på Lindholmen, Göteborg

Vi ville ge byggnaden en något utstickande gestalt, om än inom ramarna för detaljplanens intentioner. Byggnaden har en maxkapacitet på 12 hyresgäster fördelat på 6 våningsplan och en total yta på ca 6600 m² BTA

 

  • Kund
  • Husvärden AB
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2018