Sahlgrenska Huset

Vi har fått förtroendet av Higab att arbeta med ombyggnad och verksamhetsanpassning av Sahlgrenska Huset på Norra Hamngatan i Göteborg. Vår ingång har varit lyfta fram det befintliga och vackra detaljerna i huset och samtidigt omsorgsfullt anpassa den känsliga miljön till att möta dagens krav.

Huset

Sahlgrenska huset eller Sparreska huset, även Billqvistska huset under andra halvan av 1800-talet, är en friliggande byggnad på Norra Hamngatan 14. Byggnaden är uppförd i tre våningar med inredd vind, hög källare och fasad i gult flensburgertegel, som ansluter arkitektoniskt till grannhuset, det Ostindiska kompaniets hus, som uppfördes ungefär samtidigt. Detta är ett av få bevarade 1700-talshus i Göteborg.

  • Kund
  • Higab
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • På ritbordet
  • År
  • 2021-