Rambergsskolan

Rambergsskolan uppfördes år 1915-1916 efter ritningar av A Bjerke och R O Swensson. Byggnaden, som är i nationalromantisk stil, är välbevarad och har ett högt kulturhistoriskt värde. Den ingår i Göteborgs kommuns bevarandeprogram. Ombyggnationen har, med bevarandevärdet i fokus, tillgodosett tillgänglighet, utrymning, nya installationer samt verksamhetens behov så att både personal och elever har en trygg och tillgänglig miljö att trivas i.

Byggnaden är mycket gedigen och ursprungliga material är av hög kvalitet. Dock har underhållet varit sporadiskt och lokala åtgärder med installationer och liknande har genom åren sargat huset. Vår målsättning har varit att, så långt möjligt, återskapa och lyfta fram byggnadens ursprungliga karaktär och på samma gång hänsynsfullt addera de nödvändiga funktioner som en skolmiljö idag kräver.

  • Kund
  • Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • Ombyggnad, färdigställt
  • År
  • 2021