Askims församlingshem

Askims kyrka, som i långa tider ensamt tronat på sin klippa och därmed utgjort ett viktigt landmärke, har nu fått sällskap av ett församlingshem.

Det nya församlingshemmet

Den dramatiska topografin norr om kyrkan erbjuder goda möjligheter för det nya församlingshemmet att underordna sig den äldre kyrkan, trots ett omfattande lokalprogram. Församlingshemmet knyter ihop kyrkogårdens övre och nedre nivå och skapar en situation med viss dramatik. Fasadmaterialen skiffer och trä minner om den äldre kyrkobyggnaden, men i samtida tappning.

Byggnaden gestaltas som en låg volym, något vriden ur kyrkans huvudaxel och med en huvudentré direkt från kyrkbacken.

I samarbete med landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson på SWECO har förslaget kompletterats med en askgravlund, en intim ceremoniplats och minneslund i sänkan öster om församlingshemmet, med terrasserade sluttningar för att skapa plana ytor för sättning av urnor.

Byggnad och gravlund hänger ihop; topografiskt men också visuellt. Byggnadens perspektivfönster tar in askgravlunden, samtidigt som gravlunden har sin västliga avgränsning genom församlingshemmets yttervägg. Askgravlunden och församlingshemmet ramas in av en kallmur i granit som ger viss avskildhet.

Projektet blev utsett till vinnare bland fyra förslag i ett parallellt uppdrag under våren 2013. Byggnaden stod klar i augusti 2017.

 

  • Kund
  • Svenska Kyrkan
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2017