Hotell Draken

I anslutning till sin byggnad vid Järntorget/Olof Palmes plats planerar Folkets hus att uppföra ett nytt hotell.

Hotell vid Järntorget

Hotellet är tänkt att inrymma ca 350 hotellrum och nya konferenslokaler i ett högt hus på den nuvarande gården. Hotellet kommer utgöra ett viktigt blickfång i det nya Järnvågenområdet som nu står inför att detaljplaneläggas.

  • Kund
  • Folkets Hus
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • På ritbordet
  • År
  • 2018