Mittuppgången

Mittuppgången vid Västlänkens station Centralen

Förslaget

Parallellt uppdrag genomfört i team med Rundquist Arkitektkontor och Degree of Freedom på uppdrag av Jernhusen. Projektet ansluter till Nils Ericson Terminalen och är en av Västlänkens tre stationsnedgångar vid Göteborgs Central. Byggnaden innehåller stationshall samt lokaler för handel och kontor.

  • Kund
  • Jernhusen
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • Parallellt uppdrag
  • År
  • -