Vinst i parallellt uppdrag!

Erséus Arkitekter tillsammans med Mareld landskapsarkitekter AB tagit fram det vinnande förslaget till utveckling av Åseberget i Kungälv. Området är tänkt att rymma ca 2000 bostäder, förskola äldreboende och verksamheter.

Uppdragsgivare är ett konsortium bestående av Bokab – Bohusläns Kommunala Exploaterings AB, Förbo AB, HSB,  Peab, Tornstaden, Wästbygg Gruppen, Derome och Kungälvs kommun.