Karlstad Teater

Om- och tillbyggnad av Karlstad teater. Teaterns befintliga kontur har behållits intakt och vid sidan, tydligt åtskilt, har de kompletterande lokaler som verksamheten kräver byggts. Vårt sätt att bygga till huset ger stora möjligheter att i en framtid, om man så vill, återskapa den gamla byggnadens exteriör.

Tillbyggnad Karlstads Teater

En viktig utgångspunkt i ritandet av tillbyggnaden till Karlstad Teater var att den historiska, ursprungliga gestaltningen hos teaterhuset tydligt skulle gå att avläsa, också efter det att en utbyggnad har skett. Den arkitektoniska balansen måste i möjligaste mån finnas kvar. Att lägga till volymer som alltför mycket integrerades i den ursprungliga byggnaden var svårare, och kanske antikvariskt mer olämpligt, än att tydligt göra åtskillnad på ursprungligt och nytt.

Teaterns befintliga kontur lämnades intakt och vid sidan, tydligt åtskilt, byggdes de kompletterande lokaler som verksamheten och dagens lagstiftning kräver. Av hänsyn till ursprungsbyggnaden undveks att bygga högt, dvs. över nuvarande taklisthöjd.

Tillbyggnaden är enkel i sin form – en drygt halv rotunda – centriskt placerad i salongens och scenens förlängning. Enkelhetens princip är vald för att inte tillbyggnaden skall konkurrera med det ursprungliga huset.

Tillbyggnaden har uppförts som en renodlad träbyggnad. Bärande stomme av trä, fasader av trä.

Träfasaden är delvis slät, delvis profilerad. Ytan är vitmålad, lika befintlig putsfasad. Sockeln har beklätts med natursten av samma sort som på det gamla huset.

  • Kund
  • Karlstad Kommun
  • Ort
  • Karlstad
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2011