Vi är med!

Erséus Arkitekter har tillsammans med Nyréns Arkitektkontor AB (landskap) valts ut som ett av fyra team till parallella uppdrag om Menigotomten i Partille centrum.

Svenska Hus har tillsammans med Partille kommun inlett ett planarbete med syfte att tillföra ett 1000-tal nya bostäder. Platsen, som idag består av industrimark, är belägen mellan Gamla Kronvägen och Säveån i centrala Partille. Syftet med uppdraget är att ta fram en strukturplan som underlag för den fortsatta planprocessen.

Övriga inbjudna team är:
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB + Sydväst arkitektur och landskap, Erdegard Arkitekter + Radar Arkitekltur samt Kaminsky Arkitektur + Mareld landskapsarkitekter AB

Mer information finns här: https://www.mynewsdesk.com/se/svenskahus/pressreleases/svenska-hus-utvecklar-i-centrala-partille-strax-utanfoer-goeteborg-3252839