Brygghuset

Se mer

Lite text här

Göteborg

Göteborg

Anette Svensson Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet, Husarkitekt Göteborgs Länsresidens

anette.svensson@erseus.se 031-10 95 05 072-071 31 50

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Christian Hemning Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

christian.hemning@erseus.se 08-556 939 25 076-318 14 51

Göteborg

Stockholm

Göteborg

Stockholm

Emma Noresved Arkitekt SAR/MSA, CS tillgänglighet

emma.noresved@erseus.se 08-556 939 06 073-516 46 11

Göteborg

Stockholm

Fredric Scherman Arkitekt SAR/MSA, Vice VD, partner

fredric.scherman@erseus.se 08-556 939 10 070-458 06 00

Göteborg

Göteborg

Stockholm

Li-Marie Kåkneryd Arkitekt MSA

li-marie.kakneryd@erseus.se 076-321 45 56

Göteborg

Lisa Morin Wegbrant Arkitekt SAR/MSA, CS kulturvärden, Kontorschef Göteborg, partner

lisa.wegbrant@erseus.se 031-10 95 06 076-186 19 16

Göteborg

Göteborg

Stockholm

Göteborg

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Oskar Edström Arkitekt SAR/MSA, FÖRÄLDRALEDIG

oskar.edstrom@erseus.se 08-556 939 27 076-340 50 11

Göteborg

Pär Ekman Arkitekt SAR/MSA, partner

par.ekman@erseus.se 031-10 95 08 076-183 53 38

Göteborg

Peter Erséus Arkitekt SAR/MSA, Styrelseordförande, grundare

peter.erseus@erseus.se 031-10 95 04 070-594 45 53

Göteborg

Göteborg

Ulrika Nilsson Byggnadsingenjör, VD, partner

ulrika.nilsson@erseus.se 031-10 95 15 070-693 95 15

Göteborg/Stockholm

Vill du jobba hos oss? Kontakta respektive kontor. Mailadresser finns längst ner på sidan.