Göteborgs Stadsbibliotek

Om- och tillbyggnad av Göteborgs stadsbibliotek nära Götaplatsen i Göteborg.

Om- och tillbyggnad

Efter parallella uppdrag som genomfördes 2006 rekommenderades vårt förslag till fortsatt bearbetning och utförande. Projektet ligger vid Götaplatsen i Göteborg och omfattar dels en total upprustning av det gamla biblioteket från 1967, dels en omfattande tillbyggnad på tre av byggnadens sidor. Stadsbiblioteket kommer genom detta projekt att få en helt ny framtoning, visuellt vara mer inbjudande, öppet och mer delaktigt i stadsrummet. Tillsammans med byggnadsantikvarierna på kommunen och länsstyrelsen har vi definierat ambitionsnivån. Den nya exteriören skall väl platsa i sitt sammanhang – med stadsteatern, konserthuset och konstmuseet som närmsta grannar.

  • Kund
  • Higab
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2014