Erséus arkitekter säljer sin Stockholmsverksamhet

Idag, den 1 juni, blir Erséus Arkitekter Stockholm AB, en del av Yellon AB. Erséus Arkitekter AB med bas i Göteborg, drivs vidare av grundaren Peter Erséus. Båda parter är nöjda och beskriver affären som en win-win situation.

Erséus Arkitekter AB, med bas i Göteborg, drivs vidare av grundaren Peter Erséus som nu överlåter Stockholmskontoret för att koncentrera organisationen till ett kontor.

”För Erséus Arkitekter innebär detta att vi med Göteborg som utgångspunkt effektiviserar vår organisation för att bättre passa rådande konjunkturläge, säger Peter Erséus. Vi kommer framförallt fokusera på fortsatt utveckling av våra olika marknadssegment i såväl Göteborgsområdet som i andra delar av landet.”