Vi firar 20 år!

Under hösten har vi på Erséus Arkitekter passerat 20 år som företag. Roliga, innehållsrika och framgångsrika år som vi vill tacka alla våra kunder för, liksom alla de goda medarbetare som varit med på hela eller delar av resan.

Erséus Arkitekter grundades i Göteborg 2002 av Peter Erséus. Under de gångna tjugo åren har många intressanta projekt kommit vår väg och vi har kunnat bygga upp en stabil verksamhet i Göteborg och Stockholm med idag ett trettiotal anställda. Trots Göteborgsförankringen koncentrerades verksamheten till en början mest till ett kontor vid Mosebacke torg i Stockholm och till uppdrag i huvudstadsregionen. Men snart blev de västsvenska uppdragen fler och 2005 öppnades vårt Göteborgskontor. Att växa till ett riktigt stort arkitektföretag har aldrig varit vår målsättning, däremot att vara ett personligt, kreativt kontor med kunder med höga ambitioner och intressanta projekt – och vara stora nog att klara av också de riktigt krävande arkitektuppgifterna.

Vår vardag handlar ofta om att rita fler-bostadshus runtom i landet. Vi ser bostadsbyggandet som en av arkitektens allra viktigaste och mest ansvarsfyllda arbets-uppgifter eftersom bostaden i så hög grad påverkar människors vardagsliv och livs-kvalitet. Men som denna folder visar gestaltar vi också många andra typer av byggnader och miljöer. Mångfalden gör oss till generalister, med möjlighet och förmåga att genom kunskaper och erfarenheter från en typ av byggnad inspireras och få nya tankar inför en helt annan typ av uppgift.

Under de första åren var Peter Erséus ensam ägare i företaget. Sedan 2012 är Fredric Scherman kompanjon och 2021 gick Ulrika Nilsson, Lisa Morin Wegbrant och Pär Ekman in som delägare. Genom successiv föryngring och vitalisering av ledarskapet ska vi utvecklas vidare för att ansvarsfullt möta de nya utmaningar som framtiden kommer föra med sig – för oss arkitekter och för samhället i stort. Detta kommer att kräva ny kunskap, nya insikter och breddad kompetens. Spännande!

Länk till blädderbar folder

Erséus 20 år by erseusark – Issuu