Nya delägare

Erséus Arkitekter förstärker sin ledningsorganisation genom att ta in tre nya delägare. Byggnadsingenjör Ulrika Nilsson samt arkitekterna Lisa Wegbrant och Pär Ekman, samtliga mångåriga medarbetare i företaget, ingår sedan den 22 december 2021 i ägargruppen, vid sidan av Fredric Scherman och Peter Erséus.