Hiss på Liljeholmskajen

Den allmänna hissen från Liljeholmskajen upp till Årstabron är en kopplande länk mellan stadsdelarna via de gång och cykelstråk som knyter samman Södermalm, Årsta och söderort. Hisstornet är 28 meter högt, klätt med screen-tryckt glas och har en anslutande bro till berget bakom. De två korgarna har en kapacitet på 26 personer, alternativt plats för flertalet cyklar och barnvagnar.

Allmän hiss och bro för fotgängare och cyklister på Liljeholmskajen.

Hissen ligger som en fond i slutat av Sjöviksvägen och blir ett betydande landmärke i gatuvyn. Konstruktionen är av grovt synligt Corten-stål vars materialitet kontraster med det transparenta skira ytan av vitt screentryckt glas.

  • Kund
  • Stockholms stad / JM AB
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2019