Studenthuset Frescati

1:a pris i allmän tävling om kårhus och ny entré till Stockholms universitet. Byggnaden karaktäriseras av tre horisontella element av olika material; en sockelvåning i sten som är inarbetad i markbehandlingen, en mellanliggande våning helt i glas och överst en låda av trä.

Studenthus för Stockholms Universitet

Den känsliga placeringen på Frescati, i nationalstadsparken och intill David Helldéns ”södra huset”, ställde stora krav på den arkitektoniska utformningen. Byggnaden innehåller studentnära verksamheter, såsom t ex kåradministration, kårexpedition, samlingslokaler, studentinformation, studievägledning, publika lokaler för möten, café, studieplatser och matrum för studenterna. Studenthuset är den självklara samlingspunkten för studenterna vid Stockholms universitet. Genom hela processen har miljö- och hållbarhetsfrågor prioriterats. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

  • Kund
  • Akademiska Hus
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2013