Simhall Linköping

En simanläggning är framförallt en bruksbyggnad och inte ett ”monument”, som t.ex. ett operahus eller ett museum. Men den ska däremot, som en viktig funktion i staden, vara en märkesbyggnad i den meningen att den står för arkitektonisk kvalité, bra teknik och lång beständighet.

Förslag i inbjuden tävling

Vi föreslår en byggnad som mycket konsekvent använder trä som material – och då träslag av inhemskt ursprung som är levande, robust och som patineras vackert. Träet kontrasterar mot stadens sten och betong och gör simhallen ännu tydligare till en del av helheten med parken.

Byggnaden vänder sig mot både torget i söder och sjön i norr, men med lite olika attityd. Mot torget bjuder den in både  badande och publik att ta del av utbudet. Tack vare byggnadens transparens får man en god exponering av verksamheten och man kan t.o.m. ana sjön på andra sidan. Man bjuds också upp på byggnadens tak som blir en del av torget.

Byggnaden formas efter sitt innehåll där hallarnas olika funktionskrav, bl.a. beträffande rumshöjd, dikterar hur volymen artikuleras. Vi har sökt en mycket enkel planstruktur som skapar tydliga och logiska samband och eliminerar dyra överytor. Den spännande interiören skapas inte främst av tillkrånglade planlösningar utan genom intressanta sektioner. Rummen ges olika karaktär där rumshöjder och ljusförhållanden skiftar. Oväntade genomblickar från ett rum till ett annat skapar visuell mångfald och sammanhållning.

  • Kund
  • Lejonfastigheter
  • Ort
  • Linköping
  • Status
  • Ej realiserat
  • År
  • 2017