Scenkonstmuseet

Ombyggnationen av kvarteret Kusen 2 på Sibyllegatan i Stockholm genomfördes 2014-15, har givit Musik- och teatermuseet lokaler som möter dagens krav på tillgänglighet, flexibilitet, klimat och säkerhet, samtidigt som byggnadens höga kulturvärden bevarats och underhållits.

Ombyggnation och underhåll av statligt byggnadsminne.

Kvarteret Kusen 2 på Sibyllegatan i Stockholm är ett statligt byggandsminne förvaltat av Statens Fastighetsverk. Byggnaden som uppfördes på 1640-talet fick sin nuvarande form under 1700-talet, kallas även Kronobageriet efter sin ursprungliga funktion som bageri. Bageriverksamheten pågick oavbrutet till 1958. Musikmuseet flyttade in 1979 efter en genomgripande ombyggnation under Kjell Abramson arkitektkontor för dåvarande Byggnadsstyrelsen.

Museet startade i sin nya form som ”Scenkonstmuseet” 2016.
Som husarkitekt har vi rollen som generalkonsult i en inarbetad och kunnig konsultgrupp, som här mötts i ett spännande och utvecklande projekt i nära samarbete med hyresgästen.

  • Kund
  • Statens fastighetsverk
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Uppfört
  • År
  • 2015