Folkteatern

Ombyggnaden av Folkteatern har inneburit en genomgripande förändring av framförallt stora salongen och foajén.

Om- och tillbyggnad av Folkteaterns lokaler

Den stora salongen (Röda scenen) har fått ett flexibelt läktarsystem som öppnar helt nya möjligheter för modern teater. I en mindre tillbyggnad har Folkteatern också fått en ny barnscen (Vita scenen). Den nu betydligt öppnare foajén, och rymligare garderoben, har också förbättrat villkoren för publiken på ett påtagligt sätt.

  • Kund
  • Folkets Hus
  • Ort
  • Göteborg
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2010