Västertorn

Husarkitektuppdrag för Västertorn, Assistansen, Riddarholmen i Stockholm

Raden av byggnader tillkom i etapper under 1700- och 1800-talet. I husen fanns pantlånekontor ”Generalassistancekontoret” och senare Auktionsverket. Dessa verksamheter hade en enorm betydelse för Stockholms fattiga. På 1950-talet byggdes längans hus ihop med en enhetlig fasad mot öster och invändigt med genomgående korridorer för kontorsverksamhet. Arkitekt var Cyrillus Johansson. Mot kajen finns lokaler för utåtriktade verksamheter. Huset är ombyggt med nya installationer och renoverade ytskikt. Lokalerna har fått modern tillgänglighet och ökad flexibilitet med bland annat en ny entré mot Birger Jarls torg. Hyresgäster är Miljööverdomstolen och Justitiekanslerämbetet.

  • Kund
  • Statens fastighetsverk
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2012-2014