Thelestads Herrgård

I direkt anslutning till Thelestads herrgård i Växjö har vi ritat en samtida kontorstillbyggnad i massivträ.

Tillbyggnad av kontor intill Thelestads gamla herrgård som uppfördes i stram empirestil på 1840-talet.

För den nya delen föreslog vi en nutida gestaltning med utgångspunkt från och med respekt för herrgården i volym, höjd, placering på tomten och detaljering. Den nya byggnaden linjerar horisontellt med herrgårdens fasaduppdelning. En omtolkning av de rusticerade hörnen liksom lockpanelen har givit tillbyggnadens nya uttryck. Gestaltningen visar tydligt var gränsen mellan ursprungligt 1800-tal och den nya tillbyggnaden går. Den nya entrén ligger i en glasad länk mellan den befintliga herrgården och tillbyggnaden. Även en gemensam uteplats ligger inramad i mellanrummet. Större delen av stomme och fasader byggs i massivträ vilket anknyter till den ursprungliga träbyggnaden.

Interiören präglas av trä och där även specialsnickerier utförts med kl-trä. En central trappa mellan planen är placerad mellan massivträväggar som går upp och avslutas med en lanternin. Skarpskurna och precisa detaljer i tillbyggnaden kontrasterar mot den äldre byggnadens mer historiska detaljer.

  • Kund
  • GBJ Bygg
  • Ort
  • Växjö
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2022