Kv Västända

Kvarteret Västända består av ca 180 lägenheter. Kvarteret präglas av stora nivåskillnader och en genomgående överdäckning av tvärbanan.

Kvarter med nivåskillnader

Helhetsgestalten kan ses som ett kluster av sammankopplade volymer där varje trapphus är tydligt avläsbart.

Trapphusblocken vilar på en indragen sockelvåning med en skuggverkan som förstärker den topografiska trappningen.

Kvarterets uppbrutna karaktär och volymspel framhävs med mörka putsfasader i kontrast till ljusa sockelvåningar samt med markerade höjdförskjutningar, gavlar och utkragningar. Fönstersättning med kvadratiska fönster i varierande storlekar skapar mönsterverkan.

  • Kund
  • JM AB
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2015