Söderterrassen

Byggnaden har givits en placering och utformning som ett komplement till det befintliga höghusbeståndet väster om Gullmarsplan.

Nybyggnation av flerbostadshus

Gestaltningen är ett volymkollage, vilket bryter ner skalan samtidigt som det bildas en skulptural gestalt. Byggnaden får en varierande höjd med 9-10 bostadsvåningar med garage i souterrängplan. I de befintliga punkthusen från 1940-tal har tegel varit dominerande. Vi har sett tegel som ett självklart material att bygga vidare på och har försökt lyfta fram teglets karaktär ytterligare genom en tydlig relief i muren. Teglet är Petersens D91, ingjutet i helprefabricerade väggelement.

  • Kund
  • Borätt
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2018