K7

Kvarteret kommer att innehålla ett av de fyra planerade höga husen längs kajen samt ett bakomliggande kvarter med bostäder samt lokaler i befintliga bergrum.

Bostadskvarter vid Liljeholmskajen

Tornet står i mötet mellan områdets två huvudriktningar och bebyggelsestrukturer, från väster kajen och de övriga tornhusen, från öster Årstabroarna och det nya Brohuset. Mötet ger upphov till tornets utformning, en sammanlänkning av två volymer med olika riktning till en skulptural gestalt som fångar upp gynnsamma väderstreck och utblickar.

Tornet får en föränderlig karaktär beroende på ljusförhållanden och betraktelsevinkel. Flera lägenheter kan samtidigt ta del av såväl Årstavikens vattenspegel som bergets grönska.

  • Kund
  • JM AB
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Under uppförande
  • År
  • 2018