K7

Äntligen är K7 vid Liljeholmskajen i Stockholm uppe i full höjd, 24 våningar. Ett projekt som började för ungefär 20 år sedan och som nu avslutar byggnationen längs kajen. Flankerad av vita gestalter tecknar sig detta kvarter i roströd cortenplåt.

Bostadskvarter vid Liljeholmskajen

Tornet står i mötet mellan områdets två huvudriktningar och bebyggelsestrukturer, från väster kajen och de övriga tornhusen, från öster Årstabroarna och det nya Brohuset. Mötet ger upphov till tornets utformning, en sammanlänkning av två volymer med olika riktning till en skulptural gestalt som fångar upp gynnsamma väderstreck och utblickar.

Tornet får en föränderlig karaktär beroende på ljusförhållanden och betraktelsevinkel. Flera lägenheter kan samtidigt ta del av såväl Årstavikens vattenspegel som bergets grönska.

  • Kund
  • JM AB
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2022