Hovås Terrass

Erséus arkitekter har för Veidekke ritat ett nytt kvarter i Nya Hovås, en ny stadsdel i sydvästra Göteborg. Kvarteret får 116 bostadsrätter från 2-5 rum och kök. Utmed Hovås Allé blir det på utvalda ställen lokaler i bottenvåningen.

Nytt bostadskvarter

För uppdraget fanns två grundkrav – strukturell rationalitet och varierad gestaltning. Det första kravet kom av ekonomi och produktionsförutsättningar och det andra av styrande gestaltningskrav som Veidekke gemensamt tagit fram tillsammans med de andra byggherrarna i Nya Hovås. Till detta fanns dessutom en plan som mycket komplext reglerade exploatering och höjder. Det gav förutsättningar och krav som inte helt självklart låter sig förenas.

Att implementera förutsättningarna och kraven på husen längs tvärgatorna var, tack vare sin något nättare skala, en enklare uppgift än att hantera dem för det främre huset.

Som strategi för det främre huset valde man att lägga all variation och volymsättning i ett södervänt balkongmotiv med integrerade entréer och butiker i bottenplan och där innanför göra en mycket rationell lamell bestående av två grundtypologier. Variationen i höjd som finns inom strukturen har kunnat användas till större lägenheter med fina terrasslägen. Vidare i gestaltningen har man jobbat med proportioner och relationer. Tegel, puts och sten har fått ge materialet och hjälpa till att tydliggöra och förstärka variationen.

De enskilda lägenhetstypologierna har givits planlösningskvalitéer som rundgång, genomgående siktlinjer och utblickar. I projektet har man också strävat efter att skapa lägenheter med tydliga rumsligheter som oavsett storlek ska inge en känsla av rymd.

  • Kund
  • Veidekke
  • Ort
  • Hovås, Göteborg
  • Status
  • Under uppförande
  • År
  • 2017