H+

Förslag i parallellt uppdrag i hamnen i Helsingborg. Kvarteret föreslås som en volymmässigt uppbruten struktur med bostäder och lokaler i bottenvåningen.

Förslag i parallellt uppdrag

Vi har skapat en syskonskara av tegelvolymer med inslag av
terrazzo för variation. Volymerna är olika höga, har olika kulör och textur men de är samtidigt enhetliga. Varje vertikal huskropp innehåller en lägenhetstyp.

Det är viktigt att inte önskemålet om variation bara blir
ett utanpåverk. Hantverket är en viktig del i gestaltningskonceptet och en stor del av variationen mellan volymerna ligger i de små nyansskillnaderna; de subtila
effekterna i murverket, det levande teglet och de omsorgsfullt
vällösta detaljerna ger kvarteret en extra dimension på nära
håll.

Den stadiga exteriören och det tydliga ramverket möjliggör en stor frihet på insidan. Tegelkropparna kompletteras av transparenta volymer i glas och metall som inrymmer balkonger och trapphus. I kvarterets sydöstra hörn inryms mindre lägenheter i en terrazzoklädd kropp.

  • Kund
  • Kärnhem
  • Ort
  • Helsingborg
  • Status
  • Ej uppfört
  • År
  • 2017