Gavelhusen

Det nya kvarteret är uppbyggt av tre bostadshus vinkelrätt placerade mot Rämensvägen och Tvärbanan.

Nybyggnation av flerbostadshus

Byggnadernas långsidor bryts upp i en serie gavelmotiv. Gavelmotiven förstärks av att taken övergår i vägg. Husens tak och kortsidor kläs i mörk falsad plåt. Byggnadernas gavlar kläs i tegel och puts i en sober färgskala. Tegelfasaderna ges olika uttryck genom att olika murnings- och fogtekniker tillämpas.

Bostadshusen skapar en ny sorts volym och adderar ett nytt tidslager till bebyggelsen. Kvarteret har kulörer och material som harmoniserar med den äldre Årstabebyggelsen.

  • Kund
  • JM AB
  • Ort
  • Stockholm
  • Status
  • Färdigställt
  • År
  • 2019