Bolinder Terrass & Vy

Med en sammanhållen exteriör materialpalett ansluter husen till den historiskt intressanta industrimiljön i området Bolinder Strand. Materialen består av hårdbränt tegel i fasader  tillsammans med en sockelvåning av prefab-betong, samt ekpanel i de indragna entréerna.

Bolinder Terrass & Vy

Lamellhusen agerar bullerskärm mot stambanan i nordost, vilket ger en relativt sluten entréfasad mot gatan. Detta kontrasteras med en gårdsfasad som öppnar sig mot sydväst där husen terrasseras i flera nivåer. Här får lägenheterna generösa terrasser eller balkonger med utsikt över Mälaren och de gamla industribyggnaderna i bästa solläge.

Punkthuset, i 16 våningar, accentueras i höjd med murning i form av genombrutna tegelskärmar på sidor om halvt indragna balkonger samt falsad plåt i bröstningar mellan fönsterpartier.

  • Kund
  • JM
  • Ort
  • Järfälla kommun
  • Status
  • Inlyttat
  • År
  • 2021