Utveckling av Sahlgrenska huset

Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet av Higab att arbeta med ombyggnad och verksamhetsanpassning av Sahlgrenska huset på Norra Hamngatan i Göteborg. Våra tidigare erfarenheter av kulturfastigheter kommer väl till hands när det gäller att omsorgsfullt anpassa känsliga miljöer till att möta dagens krav.