Två tävlingsvinster i Göteborg!

Kontoret har haft framgång i parallella uppdrag för JM! Det ena är ett bostadshus i Gamlestaden och de andra småskaligt boende på Nordrevik höjd.