Två tävlingsvinster i Göteborg!

Göteborgskontoret har vunnit två parallella uppdrag för JM! Det ena är ett bostadshus i Gamlestaden och de andra småskaligt boende på Nordrevik höjd.