Parallella uppdrag om utformning av nya Mittuppgången vid Göteborgs Central

28 team ansökte om att få delta i parallella uppdrag rörande Göteborgs nya centralstationsbyggnad, i anslutning till Västlänken. Vårt team, bestående av Erséus Arkitekter AB, &Rundquist Arkitekter AB och norska Degree of Freedom Engineers i samarbete, är ett av fyra som nu blivit inbjudna att delta. Övriga team leds av Cobe A/S, Dorte Mandrup A/S och Reiulf Ramstad AS.