Ny kontorschef i Stockholm

Christian Hemning tar över uppdraget som kontorschef i Stockholm.