Kvibergs Krematorium vinnare av SAVGs Arkitekturpris!

Kvibergs krematorium har tilldelats Sveriges Arkitekter Västra Götalands Arkitekturpris!

Juryns motivering:

”Det vilar ett finstämt lugn över Kvibergs Krematorium. Det är en stor byggnad, men den känns aldrig påträngande där den står något tillbakadraget från trädallén på väg upp. Stilla böjer sig fasaden något och gaveln på det snart åttiofem år gamla Heliga Korsets Kapell står lika tydlig som tidigare. Krematoriet hymlar inte om sitt innehåll. Välkomponerande öppningar i fasaden visar upp delar av kistans väg genom i huset. Samtidigt bemästras dubbelheten i krematoriets verksamhet inom ramen för den konkava kvadrat som planen utgör. Ett genomtänkt och komplext rörelsemönster väver ihop vardagens många gånger tekniskt krävande arbete med besök från sörjande anhöriga. Byggnaden har en naturlig materialpalett där sten, vitlackerat stål och ljus betong utgör en fond mot vilken träslagen ek och ask kan spela med både ribbor, panel och snickerier. Krematoriets olika delar har fogats samman på ett lika balanserat som kunnigt sätt och omsorgen kring byggandets detaljer sträcker sig hela vägen igenom.”

SAVGs arkitekturpris syftar till att stimulera diskussionen om arkitektur såväl inom branschen som hos allmänheten. Priset delas ut vartannat år till ett byggnadsverk eller en grupp av byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område, Västra Götalandsregionen, och är resultat av ett gott arkitektarbete.

Läs mer om projektet här.