Krematoriet i Kviberg utsett till Göteborgs bästa byggnad 2018!

Kvibergs Krematorium har utsetts till Göteborgs bästa byggnad 2018. Priset, ur Per och Alma Olssons Fond, delas ut av Göteborgs Stad.

Juryns motivering

Göteborgs krematorium

”Årets vinnare av Per och Alma Olssons pris spänner över hela skalan, från det storlaget monumentala till det finstämt sirliga.

På håll, en avskalad monolit i grå betong, en offentlig byggnad värdig uppgiften att möta besökaren i livets svåraste stunder. I avskedet från en nära anhörig. På närmare håll tecknar sig fasaderna som skulpterade konkava skärmar, där de prefabricerade väggelementen gjorts till veckade flortunna ark. Det är ett säreget spel mellan kraft och tyngd å ena sidan och sinnlighet och experimentlusta å andra. Interiören är genomtänkt i material och detalj och hela byggnadsverket är utfört med stor precision och utstrålar just den värdighet som situationen kräver. Resultatet är en arkitektur, som lyckas vara både storslagen och intim, både tidlös och tydligt förankrad i nuet.”

Per och Alma Olssons fond är en  fond vars avkastning används till ett pris för årets bästa byggnad i Göteborg. Priset har delats ut sedan 1965. Fonden är resultatet av en donation på 100 000 kronor av makarna Per och Alma Olsson till Göteborgs stad. Enligt makarnas testamente skall priset delas ut till ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”. Priset bestäms av en nämnd av fem ”konstförståndiga ledamöter”, som utses av Kulturnämnden.

Läs mer om projektet här.