Göteborgs Krematorium invigt!

På Kvibergs kyrkogård har Svenska Kyrkan uppfört ett nytt krematorium för Göteborgsområdet i anslutning till det gamla. Parallella uppdrag, med fem arkitektkontor inbjudna, genomfördes under sommaren 2014. Erséus Arkitekters förslag valdes att ligga till grund för genomförandet. Det nya krematoriet invigdes den 10 november.

Göteborgs nya krematorium

Byggnaden består av tre huvudfunktioner; krematoriets tekniska verksamhet, en kontorsdel för anställda samt en besöksdel för anhöriga. Att hitta ett angreppssätt som passar alla dessa tre har varit en delikat arkitekturuppgift. Å ena sidan innehåller ett krematorium en nästintill industriell process med avancerade miljötekniska krav som kräver en välfungerande logistik, å andra sidan ska krematoriet erbjuda en värdig inramning för de som besöker krematoriet för att hämta en urna med aska eller delta vid en kremering av en nära anhörig. Det är denna paradox som gjort arkitektuppgiften specifik och intressant.

 

Läs mer om projektet här.