Erséus Arkitekter och Corona

För närvarande har vi högtryck i företaget med en intensiv arbetsbeläggning. Men det rådande läget beträffande covid-19 innebär att vi tvingas anpassa vårt arbetssätt efter myndigheters rekommendationer och efter eget ansvar. Från och med 6 april och tillsvidare uppmanar vi alla medarbetare som har möjligheten att arbeta hemifrån att också göra det. Samarbetet i projekten, liksom externa möten, sker via Skype och andra digitala kanaler. Vår absoluta målsättning är att hålla oss friska och att fortsätta leverera efter våra kunders förväntningar. Växeln hålls öppen och samtliga medarbetare går att nå på sina direktnummer.​