Hornsplan

Nybyggnad av 66 bostadsrätter vid Hornstull

Projektet ligger vid själva infarten till Södermalm, mitt i mötet mellan flera hårt trafikerade gator och det stora parkrum som Tanto/ Årstaviken utgör. Det är uppdelat på två huskroppar, ett långsträckt hus med riktning ut mot Tanto, och ett punkthus placerat i korsningen Hornsgatan/ Långholmsgatan. Byggnadsvolymerna gestaltar en övergång mellan kvartersstad och park och länkar ihop nedre och övre delen av Hornsgatan. Arkitekturen är i grunden enkel, rationell och tålig med förfinade och ibland överaskande detaljer. En stark arkitektur som stramar upp och kompletterar stadsbilden.

  • Kund: AB Borätt
  • Ort: Stockholm
  • Status: Färdigställt
  • År: 2010
< >