Göteborgs krematorium

På Kvibergs kyrkogård uppför Svenska kyrkan ett nytt krematorium i anslutning till det gamla. Parallella uppdrag, med fem arkitektkontor inbjudna, genomfördes under sommaren 2014. Vårt förslag valdes att ligga till grund för genomförandet.

  • Kund: Svenska kyrkan
  • Ort: Göteborg
  • Status: Under uppförande
  • År: 2014-
< >