Kv Degeln

149 bostäder i Näsbypark.

Degeln är inspirerat av den klassiska townhouse-bebyggelsen. För att förstärka känslan av småskalighet är husen gestaltade som flera sammankopplade mindre enheter. Med tegel och puts om vartannat, samt en variation i höjder skapas en omväxlande gatusilhuett. Färgsättningen harmonierar med befintlig bebyggelse på platsen. Hushöjderna är från fyra till sju våningar och är aldrig densamma för två intilliggande trappuppgångar.

Planlösningarna är öppna, ofta med rundgång, och kvadratmetrarna är välplanerade. De större lägenheterna vetter ut mot Centralparken och har två balkonger.

Degeln består av två etapper, Fantasibacken och Parkentrén. De är en del av Täby kommuns förtätningsarbete i Nytorp för att göra befintlig industrimark till en tät attraktiv ny stadsdel.

  • Kund: AB Borätt
  • Ort: Täby
  • Status: På ritbordet
  • År: 2014-
< >