Time Hotel

Om- och nybyggnad i Kv. Skalmejblåsaren

Vår uppgift startade med att skapa större byggrätt på fastigheten. Genom att riva en del av en bilvårdsanläggning från 1960-talet närmast Vanadisvägen fick gatan en enhetlig fasadlinje och en södervänd förplats bildades. Denna omstrukturering gav även förutsättningar för en ny byggnad i 8 plan. Fastigheten rymmer nu ett hotell med 114 rum, flera butikslokaler och garage. Matteus skola har fritidslokaler i fastigheten och den bollplan som tidigare låg på taket av den gamla anläggningen är återskapad med mindre yta men med bättre standard och utrustning.

  • Kund: Tagehus förvaltning AB
  • Ort: Stockholm
  • Status: Färdigställt
  • År: 2005
< >