Berghus 4

Bostadsrätter vid Liljeholmskajen

Berghus 4 är en sammanlänkande byggnad mellan torget i slutet av Sjöviksvägen, bergets rekreationsområde och anslutningen till broarna. Gestaltningen utgår från platsens särart och läget i bergets innerhörn. Kvarterets volymer med trappningar förmedlar en rörelse och en visuell länk mellan torget och bergets krön.

Den indragna sockelvåningen innehåller lokaler som är sammankopplade med Bergrummen där Vin & Sprit AB hade sitt lager, samt en infart till områdets gemensamma garage. Kvarteret rymmer sammanlagt 55 lägenheter och ca 700 m² lokaler, sammanlagt ca 6900 m² BTA.

Illustrationer: Carbonwhite.

  • Kund: JM AB
  • Ort: Stockholm
  • Status: På ritbordet
  • År: 2014
< >