Hotell Draken

I anslutning till sin byggnad vid Järntorget/Olof Palmes plats planerar Folkets hus att uppföra ett nytt hotell. Planen är att inrymma ca 350 hotellrum och nya konferenslokaler i ett högt hus på den nuvarande gården. Hotellet kommer att utgöra ett viktigt blickfång i det nya Järnvågenområdet som nu står inför att detaljplaneläggas.

  • Kund: Folkets hus i Göteborg
  • Ort: Göteborg
  • Status: På ritbordet
  • År: 2014-
< >