Kv Cementsilon

Nybyggnad av 139 hyreslägenheter i Luthagen, Uppsala, även kallat Linnéhuset.

Flera av lägenheterna planeras med flexibla rum, tex ljusa klädkammare som kan utnyttjas som arbetsvrå. Målgruppen är unga och dagens varierande familjesammansättningar, med tonvikt på många ettor och tvåor. En bärande gestaltningsidé är de generösa längsgående balkongerna som ger samtliga lägenheter möjlighet till utevistelse i direkt anslutning till bostaden. Balkonger och terrasser löper utefter fasader vända mot söder och väster för att fånga dags- och kvällsljus.

Det norra huset, med sin avvikande skala och sin roll som rygg mot norr, får fasader av mörkbrunt tegel från Haga, Sveriges enda kvarvarande tegelbruk. De två lägre husen kring gården har fasader av puts i en ljusrosa kulör som kontrasterar mot tegelhuset i norr.

Projektet är klassat som Miljöbyggnad Silver.

  • Kund: Uppsalahem
  • Ort: Uppsala
  • Status: Färdigställt
  • År: 2015
< >