Scenkonstmuseet

Ombyggnation och underhåll av statligt byggnadsminne

Kvarteret Kusen 2 på Sibyllegatan i Stockholm är ett statligt byggandsminne förvaltat av Statens Fastighetsverk. Byggnaden som uppfördes på 1640-talet fick sin nuvarande form under 1700-talet, kallas även Kronobageriet efter sin ursprungliga funktion som bageri. Bageriverksamheten pågick oavbrutet till 1958. Musikmuseet flyttade in 1979 efter en genomgripande ombyggnation under Kjell Abramson arkitektkontor för dåvarande Byggnadsstyrelsen.
Ombyggnationen som genomförs 2014-15 kommer att ge Musik- och teatermuseet lokaler som möter dagens krav på tillgänglighet, flexibilitet, klimat och säkerhet, samtidigt som byggnadens höga kulturvärden bevaras och underhålls. Museet startar i sin nya form som "Scenkonstmuseet" 2016.
Som husarkitekt har vi rollen som generalkonsult i en inarbetad och kunnig konsultgrupp, som här möts i ett spännande och utvecklande projekt i nära samarbete med hyresgästen.

  • Kund: Statens Fastighetsverk
  • Ort: Stockholm
  • Status: Under uppförande
  • År: 2012-2014
< >